40SEAS - THỜI HẠN THANH TOÁN

Đa dạng thanh toán linh hoạt cho thương mại xuyên biên giới

Các đối tác thương mại quốc tế hiện đã có thể tận hưởng các điều khoản thanh toán B2B linh hoạt.

Đăng ký

Giới thiệu các điều khoản ròng
cho thương mại xuyên biên giới.

Tính linh hoạt trong thanh toán B2B hiện có sẵn cho các đối tác thương mại quốc tế.

Yêu cầu Demo

Nói đến thanh toán B2B, doanh nghiệp nào cũng cần có một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị tài chính

Từ trước đến nay, các nhà xuất khẩu thường yêu cầu người mua ứng trước tiền bởi vì lý do sau:
ngân hàng siloed

Thiếu đồng bộ trong hệ thống ngân hàng 

Các doanh nghiệp ở từng khu vực đều gặp phải những rào cản pháp lý riêng khiến phát sinh nhiều rắc rối trong thương mại toàn cầu.
Teaser

Thiếu lòng tin

Doanh nghiệp khó đạt được thỏa hiệp về các điều khoản thương mại nếu không chắc chắn hóa đơn sẽ được thanh toán đúng hạn và hàng hóa sẽ được giao như đã cam kết. 
Teaser

Hạn chế về vốn

Các nhà xuất khẩu cần tiền tạm ứng để trang trải chi phí sản xuất trong khi các nhà nhập khẩu cần ưu đãi trả chậm để phát triển kinh doanh.
Teaser

Rủi ro tài chính tại địa phương

Biến động tỷ giá và nhiều loại chi phí sử dụng vốn khác nhau làm tăng mức độ phức tạp trong quá trình thương thảo các điều khoản thanh toán.

40Seas ra đời với sứ mệnh thay đổi trạng thái thương mại xuyên biên giới hiện tại

Tận dụng triệt để các giải pháp tài chính nhanh chóng, liền mạch và đáng tin cậy của 40Seas để giảm thiểu chậm trễ thanh toán và thúc đẩy giao thương toàn cầu mà không phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm.

Đăng ký

Tìm hiểu thêm về cách doanh nghiệp của bạn có thể hưởng lợi từ giải pháp thanh toán linh hoạt của 40Seas: 

Một trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới - hoàn toàn khác biệt

Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể sử dụng các giải pháp thanh toán B2B linh hoạt của 40Seas cho sự tăng trưởng đột phá của doanh nghiệp. 
Đăng ký